نگارمن

بسمه تعالی

شعرزیررااحتمالاپس ازدرگذشت جانسوزهمسرشان درسوگ ایشان سروده اند.روحشان شاد.

رحمة الله علیهما

/ 0 نظر / 16 بازدید