مهرعالم تاب

بسمه تعالی

این شعررادرعزای حضرت امام روح الله سلام الله علیه سروده:

مهرعالم تاب ماخندیدورفت

بذروصل ومعرفت پاشیدورفت

اوبساط ظلم واستبدادرا

ازنقاط مختلف برچیدورفت

خویش راوقف امت کرده بود

اووفای امتش رادیدورفت

برجهانخواران چوموسای کلیم

تادم آخربسی غریدورفت

باشجاعت همچوختم المرسلین

اوهبل هاراهمه کوبیدورفت

دیده ی محتاج خسته کورشد

درعزایش بس که خون گرییدورفت

/ 0 نظر / 23 بازدید